Platåelement

Spikma Guppet är ett cirkelgupp vars utformning möjliggör en sänkning av hastigheten på trafiken i spannet 20-50 km/h. Genom kombinationen av guppelement, platåelement och asfalt kan hastigheten anpassas och regleras med stor noggrannhet. Spika Guppet är ett umärkt val för att skapa säkrare trafikmiljöer där gång- och cykeltrafikanter skyddas vid korsande gång- och cykelbanor

Tveka inte om att kontakta oss om ni behöver råd, har några frågor eller vill ha en offert.