U-sten

Benders gångpassagestöd typ U fungerar både som ett effektivt gångpassagestöd och ett överfartsstöd. U-stödet är idealiskt för att exempelvis markera gränsen för övergångsställen och där gångbanor korsar gatan, och indikerar även för synskadade att gatan börjar/slutar. Det är dock inte körbart.