Gräsarmering Plast

Gräsarmering är en smart produkt med många användningsområden – som en ”osynlig” extra parkeringsplats eller en smygande gång på gräsmattan, som brandväg utmed en fasad eller erosionsskydd i slänter, och så vidare. Gräset kan gärna bytas ut mot våra vackra dekormaterial.

 

Monteringsanvisning

 

ARTIKEL Pris exkl moms
Gräsarmering PVC 100x100 303:-