Gräsarmering Betong

Gräsarmering är en smart produkt med många användningsområden – som en ”osynlig” extra parkeringsplats eller en smygande gång på gräsmattan, som brandväg utmed en fasad eller erosionsskydd i slänter, och så vidare. Gräset kan gärna bytas ut mot våra vackra dekormaterial.

 

 

ARTIKEL Pris exkl moms
 Gräsarmering 40X40X10 BTG 36:-