Vatten & Avloppsrör

 

Produktsortimentet som presenteras här är endast ett urval och speglar inte hela vårt sortiment. Kontakta oss för ytterligare och mer detaljerad information kring våra produkter.

 

 ARTIKEL  
 PP 110 Rör 6m  
 PP 110 Rör 3m  
 PP 110 Rör 1m  
 PP 110 Böjar/Delar  
 PP 160 Rör 6m  
 PP 160 Rör 3m  
 PP 160 Rör 1m  
 PP 160 Böjar/Delar Från  
 Dagvattenrör 110 4m  
 Dagvattenslang