Slutna Tankar

 

Våra slutna tankar är, som namnet antyder, ett slutet system, till skillnad från slamavskiljaren. Toalettavloppet går rakt ned i denna tank, som behöver tömmas betydligt oftare än slamavskiljaren. Denna helt slutna tank erfordras där utsläpp av toalettavlopp är förbjudet. Dessa levereras med förhöjningsstos och anslutning för överfyllnadslarm. Locken är låsbara.

 

 Porduktblad

 

ARTIKEL  
Sluten tank 3 m3  
Sluten tank 5 m3  
Trådlöst Larm