Megastep

 

 

 

De flesta miljöer innehåller nivåskillnader – gör dem mer tillgängliga med trappor som du anlägger med Megastep. Vackert utformade trappor blir ett attraktivt inslag i trädgårdsmiljön och byggs med fördel tillsammans med marksten och mur. Sättsteget är hugget och plansteget slätt.

Monteringsanvisning

ARTIKEL  
 Grå 420x350x150mm  
 Grå 700x350x150mm  
 Grå 1050x350x150mm  
 Grafit 420x350x150mm  
 Grafit 700x350x150mm  
 Grafit 1050x350x150mm