Megastep

 

 

 

De flesta miljöer innehåller nivåskillnader – gör dem mer tillgängliga med trappor som du anlägger med Megastep. Vackert utformade trappor blir ett attraktivt inslag i trädgårdsmiljön och byggs med fördel tillsammans med marksten och mur. Sättsteget är hugget och plansteget slätt.

Monteringsanvisning

ARTIKEL Pris exkl moms
 Grå 420x350x150mm 230:-
 Grå 700x350x150mm 297:- 
 Grå 1050x350x150mm 441:- 
 Grafit 420x350x150mm 248:- 
 Grafit 700x350x150mm 340:- 
 Grafit 1050x350x150mm 492:-