Byggtimmer

 

Byggtimmer används huvudsakligen för att avgränsa planteringytor. Byggtimmer kan även användas för att skapa enklare stödmurar.

 

 ARTIKEL  
 2600x140x100mm