Pumpsats

 

PUMPTEK PUMPSATS består av en PEDROLLO dränkbar pump komplett med tillhörande delar. Alla delar levereras ihopmonterade för enkel installation i egen pumpbrunn eller vidareförsäljning.

Med sin låga vikt och hög prestanda, PUMPTEK pumppaketet är lämpligt för installation i pumpbrunn för dräneringsändamål eller efter trekammarbrunn.

Pumpen har en vertikalvippa som inte fastnar med partiklar i gråvatten. En axeltätning i kiselkarbid säkerställer en lång livslängd även vid svåra förhållanden.

Enkeladaptern är ett innovativt sätt att montera pumpen – enkel montering/lossning av pumpen vid eventuell service och underhåll.

Backventil motverkar att spillvattnet läcker tillbaka in i pumpbrunnen och håller antalet pumpstart till minimum

  • Komplett pumppaket
  • Installation egen pumpbrunn
  • Pedrollo länspump