Cirkelsten

 

Med Bender Labyrint Antik anlägger du nya miljöer med massor av gammaldags charm. Inte bara plana ytor utan även trappor, kanter eller stödmurar. Mixade färger ger skaparglädje, lust och obegränsade möjligheter att skapa en personlig utemiljö. 

 

Åtgångstabell Cirkelläggning Troja

 

 

ARTIKEL MÅTT  
Troja Cirkelsten Liten 14x14x5,25x5cm  
Troja Cirkelsten Stor 14x14x10,5x5cm