Self rännor

 

Planera alltid in avvattningsrännor eller gårdsbrunnar när du planerar att bygga hus. Detta för att
förhindra vattenansamlingar som på sikt kan skada ditt hus.

 

Broschyr

 

 

ARTIKEL  
 Selfränna 1 m med galvatgaller  
 Selfränna 1 m bottenutlopp med galvatgaller  
 Selfränna 50cm med galvatgaller  
 Self Tätgavel  
 Self sidoutlopp 110  
 Utefog