Tillbehör L-stöd

 

Lyftankare universal används för att lyfta L-stöd på plats. Alla våra L-stöd har ingjutna kulankare strategiskt placerade i stödet för att få en jämn viktfördelning och enklast möjliga hantering. I Lyftankare universal fäster du din lyftstropp eller kätting, som sedan enkelt krokas fast i stödets kulankare, för att L-stödet sedan ska kunna lyftas och ställas på plats.

 ARTIKEL  
 Lyftankare  för L-Stöd