Bruk

 

Våra mest populära torrbruk finns numera även i slitstarka plastsäckar, vilka förlänger lagringstiden och tål att vara ute när man helst vill vara inne. Att säckarna är fuktsäkra och därmed tål regn, kan transporteras öppet och förvaras utomhus i ur och skur är givetvis en stor fördel på en byggarbetsplats.

 

 Hjälp vid gjutning

Åtgångstabell murning med block

 

 

 ARTIKEL  
 Grovbetong  
 Finbetong  
 Murbruk B  
 Puts & Mur C  
 Bascement  
 Cementbruk A  
 Murcement A  
 Flytspackel  

 

Hyra  
Tombola  
Vibrostav  
Sloda  
Bruksvisp