Kravallstaket

 

Kravallstaket används ofta för till exempel avspärrning vid byggarbetsplatser, vid större publika evenemang och avgränsning av gångtrafik, och det består av sektioner som är lätta att koppla ihop och ta isär.

 

 

Maskin Pris Per Dag exkl moms.
Kravallstaket 1100x2300mm 12:-